Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

ประกาศรับสมัคร

Icon of ประกาศรับพนักงานห้องยา-ปี-60 ประกาศรับพนักงานห้องยา-ปี-60 (30.7 KiB)

Icon of ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (43.4 KiB)

Icon of ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้-ปี-60 ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้-ปี-60 (28.7 KiB)

Icon of ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงิน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานช่วยเหลือการพยาบาล,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องยา,พยาบาลวิชาชีพ รับสมัคร15-30ธันวาคม2559 ประกาศรับสมัคร เจ้าพนักงานการเงิน,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานช่วยเหลือการพยาบาล,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องยา,พยาบาลวิชาชีพ รับสมัคร15-30ธันวาคม2559 (72.0 KiB)

Icon of ประกาศรับสมัครพยาบาลโรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประกาศรับสมัครพยาบาลโรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ (33.9 KiB)

Icon of มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (30.2 KiB)

Icon of รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (28.0 KiB)

Icon of ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ(ขยายเวลารับสมัคร) ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ(ขยายเวลารับสมัคร) (33.9 KiB)

Icon of รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกอบอาหาร   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกอบอาหาร (33.1 KiB)

ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ(ขยายเวลารับสมัคร)
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ(ขยายเวลารับสมัคร)
E0B89BE0B8A3E0B8B0E0B881E0B8B2E0B8A8E0B982E0B8A3E0B887E0B89EE0B8A2E0B8B2E0B89AE0B8B2E0B8A5E0B981E0B881E0B989E0B887E0B884E0B8A3E0B989E0B8AD-1.docx
33.9 KiB
190 Downloads
Details
ประกาศรับสมัครพยาบาลโรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
33.9 KiB
145 Downloads
Details