Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

กิจกรรมร่วมพลังแห่งความภัคดี

 

ประกาศรับสมัคร

Icon of มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ (30.2 KiB)

Icon of รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (28.0 KiB)

Icon of ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ(ขยายเวลารับสมัคร) ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ(ขยายเวลารับสมัคร) (33.9 KiB)

Icon of รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกอบอาหาร   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกอบอาหาร (33.1 KiB)

โรงพยาบาลแก้งคร้อนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ และ พญ.จตุพร ดวงเพชรแสง ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก้งคร้อ เข้ารับใบประกาศนียบัตรการต่ออายุการรรับรองกระบวนการคุณภาพ (Reaccredit ครั้งที่ 3) โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

อบรมนักจัดการข้อมูล คปสอ.แก้งคร้อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (736.2 KiB, 435 downloads)
ประกาศรับสมัคร

บันทึกความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา

Admin Error Form
Admin Error Form
admin error form.xlsx
14.8 KiB
113 Downloads
Details
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin error.doc
73.5 KiB
501 Downloads
Details
Admin Error FormแนวทางAdmin Error

สำรวจการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง » Post
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf
736.2 KiB
435 Downloads
Details

พระเทพ

datassss