Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

บันทึกความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา

Admin Error Form
Admin Error Form
admin error form.xlsx
14.8 KiB
19 Downloads
Details
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin error.doc
73.5 KiB
35 Downloads
Details
Admin Error FormแนวทางAdmin Error

สำรวจการศึกษา

Bike for DAD

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf
736.2 KiB
256 Downloads
Details

Big Cleaning Day สนองนโยบายคณะรัฐมนตรี โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้วันที่ 4 กรกฏาคม 2558 เป็นวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย

พระเทพ

datassss

เมืองสะอาดผู้คนในชาติมีสุข

04-11-2557 9-30-51

กิจกรรมวันล้างมือโลก โรงพยาบาลแก้งคร้อ

เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก

Untitled-1