Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

งานกีฬาภายใน โรงพยาบาลแก้งคร้อ ปี 2558 (แบ่งสี)

กีฬาสีภายใน สีขาว
กีฬาสีภายใน สีขาว
กีฬาสีภายใน สีขาว .pdf
126.8 KiB
36 Downloads
Details
กีฬาสีภายใน สีส้ม
กีฬาสีภายใน สีส้ม
กีฬาสีภายใน สีส้ม.pdf
126.6 KiB
33 Downloads
Details

แบบสำรวจการศึกษาต่อ ปี 2558

ศึกษาต่อปี2558
ศึกษาต่อปี2558
ศึกษาต่อปี2558.xlsx
15.7 KiB
37 Downloads
Details

เมืองสะอาดผู้คนในชาติมีสุข

04-11-2557 9-30-51

กิจกรรมวันล้างมือโลก โรงพยาบาลแก้งคร้อ

เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก

Untitled-1

พิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลแก้งคร้อ

Download ไฟล์นำเสนอโรคอ้วน โดย นพ.จิรศักดิ์ ทำประโยชน์

โรคอ้วน (6.3 MiB, 152 downloads)

 

reacc copy (1)

NameSizeHits
SPA Part I In Action 130718387.8 KiB121
SPA Part III In Action 130603237.7 KiB123
SPA (Part II) In Action 140117 (1,4,5,6,8,9) Z447.0 KiB122

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อประชาชน