Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

เมืองสะอาดผู้คนในชาติมีสุข

04-11-2557 9-30-51

กิจกรรมวันล้างมือโลก โรงพยาบาลแก้งคร้อ

เชิญร่วมกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก

Untitled-1

พิธีวางศิลาฤกษ์ ตึกผู้ป่วยใน 5 ชั้น โรงพยาบาลแก้งคร้อ

Download ไฟล์นำเสนอโรคอ้วน โดย นพ.จิรศักดิ์ ทำประโยชน์

โรคอ้วน (6.3 MiB, 128 downloads)

 

reacc copy (1)

NameSizeHits
SPA Part I In Action 130718387.8 KiB100
SPA Part III In Action 130603237.7 KiB104
SPA (Part II) In Action 140117 (1,4,5,6,8,9) Z447.0 KiB105

โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเพื่อประชาชน

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ดีเด่น ปี ๒๕๕๗

p1

ม่วน เย็น สุข ณ แก้งคร้อ (บริเวณหน้าโรงพยาบาลแก้งคร้อ มีการจัดพื้นที่สำหรับถ่ายภาพ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์)