Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-ปี-2560

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานประกอบอาหาร

109802560
109802560
109802560.docx
33.1 KiB
17 Downloads
Details

 

 

 

 

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รับสมัคร-ลจ ชั่วคราว-3-ตำแหน่งปี-59
รับสมัคร-ลจ ชั่วคราว-3-ตำแหน่งปี-59
E0B8A3E0B8B1E0B89AE0B8AAE0B8A1E0B8B1E0B884E0B8A3-E0B8A5E0B888.E0B88AE0B8B1E0B988E0B8A7E0B884E0B8A3E0B8B2E0B8A7-3-E0B895E0B8B3E0B981E0B8ABE0B899E0B988E0B887E0B89BE0B8B5-59.pdf
185.8 KiB
90 Downloads
Details
.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้1
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้1
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้1.pdf
204.5 KiB
82 Downloads
Details

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ.pdf
183.6 KiB
260 Downloads
Details

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป.pdf
470.5 KiB
160 Downloads
Details

โรงพยาบาลแก้งคร้อนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ และ พญ.จตุพร ดวงเพชรแสง ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก้งคร้อ เข้ารับใบประกาศนียบัตรการต่ออายุการรรับรองกระบวนการคุณภาพ (Reaccredit ครั้งที่ 3) โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

อบรมนักจัดการข้อมูล คปสอ.แก้งคร้อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (736.2 KiB, 423 downloads)
ประกาศรับสมัคร

บันทึกความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา

Admin Error Form
Admin Error Form
admin error form.xlsx
14.8 KiB
95 Downloads
Details
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin error.doc
73.5 KiB
381 Downloads
Details
Admin Error FormแนวทางAdmin Error

สำรวจการศึกษา