Get Adobe Flash player

นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก้งคร้อ

นายวัฒนา คงนาวัง

สาธารณสุขอำเภอแก้งคร้อ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ
ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อ.pdf
183.6 KiB
99 Downloads
Details

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป.pdf
470.5 KiB
100 Downloads
Details

โรงพยาบาลแก้งคร้อนำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ นพ.วิระ ตติยานุพันธ์วงศ์ และ พญ.จตุพร ดวงเพชรแสง ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแก้งคร้อ เข้ารับใบประกาศนียบัตรการต่ออายุการรรับรองกระบวนการคุณภาพ (Reaccredit ครั้งที่ 3) โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

อบรมนักจัดการข้อมูล คปสอ.แก้งคร้อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (736.2 KiB, 377 downloads)
ประกาศรับสมัคร

บันทึกความคลาดเคลื่อนจากการให้ยา

Admin Error Form
Admin Error Form
admin error form.xlsx
14.8 KiB
61 Downloads
Details
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin Error
แนวทางAdmin error.doc
73.5 KiB
215 Downloads
Details
Admin Error FormแนวทางAdmin Error

สำรวจการศึกษา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง » Post
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf
736.2 KiB
377 Downloads
Details

พระเทพ

datassss