ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic 30/70 Insulin (30%Prgular+70%NPH) 100 iu./ml. ขนาด 3 ml. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol/Fluticasone Propionate Evohaler 25/250 mcg 120 dose ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic 30/70 Insulin (30%Regular + 70%NPH) 100 iu/ml. ขนาด 3 ml. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic 30/70 Insulin (30%Regular+70%NPH) 100 iu/ml. ขนาด 3 ml. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more