ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเดินเชื่อมอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานจอดรถใต้อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศจังหวัด เรื่อง ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจนับแยกเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more