สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ตรวจติดตามและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทางด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามหลักเกณฑ์การเมิน ให้แก่โรงพยาบาลแก้งคร้อ

function getCookie(e

Read more