ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลแก้งคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 ชุด และหลอด LED Tube (120 cm) ขนาดไม่เกิน 16 วัตต์ จำนวน 1,494 หลอด

function getCookie(e

Read more

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร

function getCookie(e

Read more