ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานโรงพยาบาลแก้งคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more