รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

การรับสมัคร ประกาศรา

Read more

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัคร ประกาศรา

Read more