รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยโรงพยาบาลแก้งคร้

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 เนื่องด้วยโรงพยาบาล

Read more

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

การรับสมัคร ประกาศรา

Read more

รับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การรับสมัคร ประกาศรา

Read more