แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัด

Read more

แจ้งรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง

แจ้งรายชื่อผู็มีสิทธ

Read more

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

แจ้งผลการคัดเลือกบุค

Read more

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งนักโภชนาการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ

Read more