รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยโรงพยาบาลแก้งคร้

Read more

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 เนื่องด้วยโรงพยาบาล

Read more