แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธ

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัด

Read more

แจ้งรายชื่อผู็มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง

แจ้งรายชื่อผู็มีสิทธ

Read more

MOIT 20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 20   หน่วยงานมี

Read more