แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และ เจ้าพนักงานพัสดุ

 

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รา