แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และสอบสัมภาษณ์

  • พยาบาลวิชาชีพ
  • เจ้าพนักงานพัสดุ
  • พนักงานขับรถยนต์
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินส