ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

  • พยาบาลวิชาชีพ       จำนวน  1  อัตรา
  • เจ้าพนักงานพัสดุ     จำนวน  1  อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ       จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง  จ้าพนักงานพัสดุ      จำนวน  1  อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์  จำนวน  1  อัตรา