แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์