แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และพนักงานช่วยการพยาบาล

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง และ พนักงานช่วยการพยาบาล

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(รา