ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงงานเปล