ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมระบบมอเตอร์แรงดันสูง (Hi power motor suction) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาซื้อ_compressed