ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคา รพ.แก้งคร้อ
Facebook Comments