ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลแก้งคร้อ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายการที่ 1

รายการที่ 2

รายการที่ 3

รายการที่ 4

รายการที่ 5

รายการที่ 6

รายการที่ 7

รายการที่ 8

Facebook Comments