ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Biphasic 30/70 Insulin (30%Regular + 70%NPH) 100 iu/ml. ขนาด 3 ml. injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ