ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา จำนวน 8 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ รพ.แก้งคร้อ
Facebook Comments