ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงาน โรงพยาบาลแก้งคร้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
Facebook Comments