แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง) ตำแหน่ง จพ.สาธารณสุข

แจ้งผลการคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง)