แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ