ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตและลานจอดรถใต้อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อ
Facebook Comments