ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวัดระดับสารเกลือแร่ (Electrolyte) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิก Electrolyte
Facebook Comments