ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พร้อมติดตั้ง จำนวน 49 ชุด และหลอด LED Tube (120 cm) ขนาดไม่เกิน 16 วัตต์ จำนวน 1,494 หลอด

ประกาศผู้ชนะ
Facebook Comments