ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed/Inverter พร้อมติดติ้ง จำนวน 49 ชุด และ หลอด LED Tube (120 cm) ขนาดไม่เกิน 16 วัตต์ จำนวน 1,494 หลอด

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
Facebook Comments