ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อ
Facebook Comments