รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ด้วยโรงพยาบาลแก้งคร้อ  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน              กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง        เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง             จำนวน  ๑  อัตรา

อัตราค่าจ้าง        เดือนละ  ๘,๑๕๐.-  บาท

ปฏิบัติงานหน่วยงานธุรการ  กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลแก้งคร้อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กำหนดวันสอบ

วันที่  ๓ – ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ณ งานธุรการ อาคารอำนวยการ

ชั้น ๓  โรงพยาบาลแก้งคร้อ

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ทุกวันเวลาราชการ

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ณ บอร์ดงานธุรการ ชั้น ๓

อาคารอำนวยการ

สอบวันที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑

เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน / สอบปฏิบัติ / สอบสัมภาษณ์  ณ  ตึกอำนวยการชั้น ๓

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

ประกาศรับสมัคร-จพ.ธุรการ-NEW