รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 เนื่องด้วยโรงพยาบาลแก้งคร้อ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน      การพยาบาล   ชื่อตำแหน่ง     พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง      จำนวน   ๓    อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๖,๕๖๐.-  บาท

๒. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน      การพยาบาล  ชื่อตำแหน่ง     พนักงานเปล

อัตราว่าง      จำนวน   ๑    อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๖,๕๖๐.-  บาท

การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

กำหนดวันสอบ

ตั้งแต่วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ถึงวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๖๑

ณ งานธุรการ ตึกอำนวยการชั้น ๓

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น.

ทุกวันเวลาราชการ

วันที่  ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๑

ณ บอร์ดงานธุรการ  ตึกอำนวยการ  ชั้น ๓

วิธีการคัดเลือก

– สอบข้อเขียน

– สอบสัมภาษณ์

สอบวันที่  ๑๖ มีนาคม  ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมชั้น ๓  ตึกอำนวยการ

ประกาศผล  ๑๙  มีนาคม ๒๕๖๑

รายงานตัว  ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๑

ณ งานธุรการ ชั้น ๓

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานเปล

 

ประกาศโรงพยาบาลแก้งคร้อช่วยเหลือคนไข้พนักงานเปล
Facebook Comments