รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

    เนื่องด้วยโรงพยาบาลแก้งคร้อ    มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  (เงินบำรุง)    ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖๑    ตามรายละเอียดการรับสมัคร   ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงาน      บริหารทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง      จำนวน   ๑    อัตรา    อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๘,๑๔๖.-  บาท

ปฏิบัติงานประจำงานการเงินและบัญชี  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลแก้งคร้อ

การรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันสอบ
  • ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม  ๒๕๖๑

ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล    ตึกอำนวยการ  ชั้น ๓

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันเวลาราชการ

  • วันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๖๑                             ณ บอร์ดงานธุรการ ชั้น ๓

– สอบข้อเขียน

– สัมภาษณ์

– คอมพิวเตอร์

  • สอบคัดเลือก ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑                              เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.        ตึกอำนวยการ  ชั้น  ๓
  • ประกาศผลหลังสอบคัดเลือกเสร็จ
  • รายงานตัว  ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Facebook Comments