ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

โรงพยาบาลแก้งคร้อ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๐-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลแก้งคร้อ *ในวันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

Facebook Comments