เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่ง(เงินบำรุง)

โรงพยาบาลแก้งคร้อ
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินบำรุง)
ในตำแหน่ง
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 ตำแหน่ง

รับสมัคร 6-17 พฤศจิกายน 2560
ในวันและเวลาราชการ
สอบถามรายละเอียดและรับสมัค
ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ชั้น3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลแก้งคร้อ โทร044-882741ต่อ331