ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ชนิด 1 สาย

ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) ชนิด 1 สาย
ดาวน์โหลด http://www.kaengkhro.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/คุณลักษณะเฉพาะ-1.pdf
ดาวน์โหลด http://www.kaengkhro.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/ประกาศจังหวัดชัยภูมิ.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
Facebook Comments