ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล (รถตู้) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาล(รถตู้)พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน สำหรับโรงพยาบาลแก้งคร้อ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด http://www.kaengkhro.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2017/11/คุณลักษณะเฉพาะ.pdf

คุณลักษณะเฉพาะ
Facebook Comments