จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

 

จังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา

เปิดรับสมัคร วันที่ 19 -25 กันยายน 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

***ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ

ตำแหน่ง

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจัวหวัดชัยภูมิ, โรงพยาบาลจัตุรัส,โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์,โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์)

– เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 อัตรา (โรงพยาบาลหนองบัวระเหว)

– เจ้าพนักงงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (โรงพยาบาลแก้้งคร้อ)

ดาวน์โหลด เอกสาร >>> ประกาศจังหวัดชัยภูมิรับสมัคร