ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียงและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียงและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนจัดซื้อ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลแก้งคร้อ
ร่วมกุศลกับหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐น.
ณ โรงพยาบาลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

Facebook Comments