ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียงและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

ขอเชิญร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยใน ๑๑๔ เตียงและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี

Facebook Comments